top of page
Working Together

Coaching

Prestaties verhogen, efficiënter werken, meer commitment verkrijgen...

Het lijkt evident om te bereiken en toch vindt niet iedereen

de juiste manier om daarin te verbeteren. 


Coaching vormt daarbij een efficiënte persoonlijke begeleiding 

aan de hand van vooraf bepaalde doelstellingen.

Onze coaches helpen nieuw gedrag te ontdekken en ontwikkelen en dit te

integreren tot grotere effectiviteit. 

De focus bij coaching kan liggen op: 

- Personal coaching van medewerkers: ontwikkeling van competenties,

prestatiegerichte coaching, veranderingsgerichte coaching, loopbaancounseling...

- Coaching van leidinggevenden: situationeel leidinggeven met focus op de betrokkenheid 

& motivatie van medewerkers, omgaan met change trajecten, employer branding, ...

- Specialisatie Sales coaching: gerichte begeleiding met effectieve field coaching

Dit alles in een vertrouwensomgeving, via gerichte vraagstelling en met concrete doelstellingen.

Coaching: Service
Coaching: Klanten
bottom of page